Information SM

Datum:
 Kumite SM lördag den 18 mars och Kata SM söndag den 19 mars
Tider:
Lördag den 18 mars, Kumite SM   
           Kl. 08.30-08.45 Coach möte
           Kl. 08.45-09.00 Invigning
           Kl. 09.00 Kumite SM startar.
   
Söndag den 19 mars, Kata SM     
           Kl. 08.30-08.45 Coach möte
           Kl. 08.45-09.00 Invigning
           Kl. 09.00 Kata SM startar.

Plats: Kristianstads Arena Västra Storgatan 69, 291 54 Kristianstad
Anmälan: Anmälan för både tävlande & coacher ska göras på Sportdata. Klicka på fliken ANMÄLAN. Anmälan ska göras via den tävlandes förening.
Deadline: Anmälan ska vara registrerad senast måndag den 6 mars kl. 24.00. Efteranmälan är ej möjlig.
Invägning: Invägning & registrering sker i Kristianstads Arena, på fredag kl. 19.00-21.00 samt på lördag och söndag kl. 08.00-11.00.
Regler: WKFs samt SKFs regler med vissa undantag gäller.
Avgift: 300 kr per individuell kategori/person & 800 per lag.
Betalning: I samband med anmälan betalar man avgiften på Bankgiro 572-8712 till föreningen Centrum KK Sportkarate
Coacher: En coach per 5 tävlande, dock max 3 coacher per klubb och dag då Kata och kumite SM avgörs på 3 tatami. Coacher ska anmälas på Sportdata.
Bankett: På lördag kommer en bankett att ordnas. Se under fliken BANKETT.
Hotell: För information om bokning. Se under fliken BOENDE.

Kategorier

Kadetter, 14-15 år
Kata individuell: dam, herr
Kumite individuell dam: –47 kg, –54 kg samt +54 kg
Kumite individuell herr: –52 kg, –57 kg, –63 kg, –70 kg samt +70 kg
Lagkumite: dam/herr

Juniorer, 16-17 år
Kata individuell: dam, herr
Lagkata 14-17 år: dam, herr
Kumite individuell dam: –48 kg, –53 kg, 59 kg samt +59 kg
Kumite individuell herr: –55 kg, –61 kg, –68 kg, –76 kg samt +76 kg
Lagkumite: dam, herr och mixlag

U21, 18-20 år
Kata individuellt: dam, herr
Kumite individuell  dam: –50 kg, –55 kg, –61 kg, –68 kg samt +68 kg
Kumite individuell herr: –60 kg, –67 kg, –75 kg, –84 kg samt +84 kg

Seniorer
Kata individuell 16+ år: dam, herr
Lagkata 16+ år: dam/herr
Kumite individuell 18+ år dam: –50 kg, –55 kg, –61 kg, –68 kg samt +68 kg
Kumite individuell 18+ år herr: –60 kg, –67 kg, –75 kg, –84 kg samt +84 kg
Lagkumite 18+ år: dam, herr och mixlag

Tävlande med funktionvariation
Synskadade kata: dam, herr
Rullstol kata: dam, herr
Intellektuell funktionsnedsättning kata: dam, herr

VIKTIG INFORMATION
Anmälan
• Högst 2 lag per klubb och klass tillåts att delta i karate-SM.
• Lagets namn skall vara det samma som klubbnamnet, vid två deltagande lag numreras dessa I & II.
• Anmälan ska göras via den tävlandes förening för SM.
• Tävlande skall vara svensk medborgare eller utländsk person stadigvarande bosatt i landet, sedan minst 12 månader samt tillhörande en SKF ansluten klubb.
• Tävlande i kata och kumite skall inneha giltig tävlingslicens från SKF.
• Tävlande ska vara medlem i förening som fullgjort sina skyldigheter gentemot förbundet.

Seedning
• Seedning kommer att ske för föregående års placering 1-3.
• En tävlande kommer bara seedas i samma viktklass som föregående år.
• Föregående års 1:a och 2:a tävlar i olika pooler samt att föregående års 3:a/or tävlar inom den pool, i motsatt gren, där 1:a respektive 2:a tävlar.
• En vinnare i JSM kommer inte seedas i Senior SM.

Avgift
• Avgiften ska betalas i samband med anmälan av deltagarens förening till
Bankgiro 572-8712 och sker till föreningen Centrum KK Sportkarate
• Avgift återbetalas ej vid uteblivande.
• Avgiften är 300 kr per individuell kategori & deltagare & 800 kr per lag & lagkategori.

Tidsschema
Tider: Lördag den 18 mars är det Kumite SM   
           Kl. 08.30-08.45 Coach möte
           Kl. 08.45-09.00 Invigning
           Kl. 09.00 Kumite SM startar.
   
           Söndag den 19 mars är det Kata SM     
           Kl. 08.30-08.45 Coach möte
           Kl. 08.45-09.00 Invigning
           Kl. 09.00 Kata SM startar.

Övriga tidsscheman kommer att publiceras från den 14 mars.
Dessa hämtas på:
https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=2653#a_eventhead

Lottningslistor
Lottningslistorna kommer att vara tillgänglig från den 14 mars både för SM & distrikts-SM.
Dessa hämtas på:
https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=2653#a_eventhead
Alla deltagare ska skriva ut lottningslistorna och tidsschemat på egen hand.


Bra att veta
• Tävlande i kata för juniorer kan även delta i kata för seniorer.
• Tävlande i alla U21 klasser kan även delta i seniorklasser.
• Efter att lottningen är avslutad kommer ingen insättning av nya tävlande att ske.
• Vid prisutdelning skall den tävlande ta emot priset i karate-gi. Klubbens träningsoverallsjacka är tillåten att ha på sig, dock får ej skor eller civil klädsel förekomma.
• Coach skall under hela tävlingen bära tränings/klubboverall.

Tävlingsregler
Tävlande och ledare är skyldiga att känna till och följa SKFs tävlingsbestämmelser & WKF:s tävlingsregler.
WKF:s reglemente gäller med följande undantag:
• Inget krav på bunkai i lagkata
• Face-mask är ej tillåten
• Body-protection är valfritt

Registrering/invägning
• Tävlande vägs in i karate-gi. I tveksamma fall tillåts deltagare att väga in iförd kortbyxa.
• Med matchvikt menas tävlande utan kläder.
• Tävlande som vid invägningens avslutande ej uppfyller viktkrav får inte deltaga.
• Invägning sker i hallen på fredag kl. 14-21 samt på lördag kl. 08-12.

Viktiga länkar
- Tävlingsbestämmelser
- Tävlingsregler
- Coach regler
- Ansökan om tävlingslicens
- Blankett för officiella protester