Banner_SM_22

Anmälan
 

Anmälan kan göras mellan 2 maj till  3 september och sker via denna länk:
 
https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=6417#a_eventhead


Villkor
• Högst 2 lag per klubb och klass tillåts att delta i Karate-SM.
• Lagets namn skall vara det samma som klubbnamnet, vid två deltagande lag numreras dessa I & II.
• Anmälan ska göras via den tävlandes förening för SM.
• Tävlande skall vara svensk medborgare eller utländsk person stadigvarande bosatt i landet, sedan minst 12 månader samt tillhörande en SKF ansluten klubb.
• Tävlande i kata och kumite skall inneha giltig tävlingslicens från SKF.
• Tävlande ska vara medlem i förening som fullgjort sina skyldigheter gentemot förbundet.
• Särskilda regler för utländska medborgare, läs mer

Om en klubb inte kan göra anmälan i tid på grund av problem med egen utrustning eller tjänst måste en representant för klubben notifiera arrangören skriftligen (e-post) före angiven deadline och skicka en kopia till Tekniska Kommittén.

Seedning
• Seedning kommer att ske för föregående SMs placering 1-3.
• En tävlande kommer bara seedas i samma viktklass som föregående SMs.
• Föregående SMs 1:a och 2:a tävlar i olika pooler samt att föregående SMs 3:a/or tävlar inom den pool, i motsatt gren, där 1:a respektive 2:a tävlar.
• En vinnare i JSM kommer inte seedas i Senior SM

Avgift
• Avgiften ska betalas i samband med anmälan av deltagarens förening till BankGiro 572-8712,
senast oss tillhanda 6 september 2022.
• Avgift återbetalas ej vid uteblivande.
• Avgiften är 300 kr per individuell kategori och deltagare och 800 kr per lag och lagkategori.