KarateSM_18_250x1280px

Anmälan
 

• Högst 2 lag per klubb och klass tillåts att delta i karate-SM.
• Lagets namn skall vara det samma som klubbnamnet, vid två deltagande lag numreras dessa I & II.
• Anmälan ska göras via den tävlandes förening för SM.
• Tävlande skall vara svensk medborgare eller utländsk person stadigvarande bosatt i landet, sedan minst 12 månader samt tillhörande en SKF ansluten klubb.
• Tävlande i kata och kumite skall inneha giltig tävlingslicens från SKF.
• Tävlande ska vara medlem i förening som fullgjort sina skyldigheter gentemot förbundet.

Anmälan sker via denna länk:
Anmälningstiden har gått ut.


Seedning
• Seedning kommer att ske för föregående års placering 1-3.
• En tävlande kommer bara seedas i samma viktklass som föregående år.
• Föregående års 1:a och 2:a tävlar i olika pooler samt att föregående års 3:a/or tävlar inom den pool, i motsatt gren, där 1:a respektive 2:a tävlar.
• En vinnare i JSM kommer inte seedas i Senior SM.

Avgift
• Avgiften ska betalas i samband med anmälan av deltagarens förening till
Plusgiro 33 26 25-3 till föreningen Solna karate Dojo.
• Avgift återbetalas ej vid uteblivande.
• Avgiften är 300 kr per individuell kategori & deltagare & 800 kr per lag & lagkategori.

Tidsschema
Tidsschemat kommer att publiceras från den 20 mars.
Dessa hämtas på: