SM topbanner

Anmälan
 

• Högst 2 lag per klubb och klass tillåts att delta i Karate-SM.
• Lagets namn skall vara det samma som klubbnamnet, vid två deltagande lag numreras dessa I & II.
• Anmälan ska göras via den tävlandes förening för SM.
• Tävlande skall vara svensk medborgare eller utländsk person stadigvarande bosatt i landet, sedan minst 12 månader samt tillhörande en SKF ansluten klubb.
• Tävlande i kata och kumite skall inneha giltig tävlingslicens från SKF.
• Tävlande ska vara medlem i förening som fullgjort sina skyldigheter gentemot förbundet.

Anmälan sker via denna länk senast 15 oktober kl. 23:59: Länk kommer snart >>

Seedning
Mer info kommer.

Avgift
• Avgiften ska betalas i samband med anmälan av deltagarens förening till PlusGiro 88 03 06 – 6, senast oss tillhanda 20 oktober 2021
• Avgift återbetalas ej vid uteblivande.
• Avgiften är 300 kr per individuell kategori och deltagare, och 800 kr per lag och lagkategori.