Rityta 1

Information SM

Tävlingen kommer att hållas 18 – 19 november 2023 i Fröding Arena.
Posthornsgatan 6B, 656 32 Karlstad

HQ Hotell:
SCANDIC WINN 
Boka via hemsida: https://www.scandichotels.se/winn?bookingcode=BKAR171123
Telefon: +46 (0)54-776 47 00
E-mail: karlstadwinn@scandichotels.com
Mer info om hotell

Regler: Gällande regler för WKF samt SKF tävlingsbestämmelser för SM (kommer ut i slutet av september)
 
Avgift:
Betalning ska göras per klubb och inte per individuell tävlande. Vid betalning ska man ange “SM 2023”.
• Individuell 300 kr
• Lag 800 kr
Betalning: Bankgiro 5046–9832 Karlstad Karateförening eller Paypal direkt i Sportdata.
Deadline: Betalning ska vara gjord senast söndag den 5 november.

Registrering/Invägning :  
Man ska vara klar med den obligatoriska invägningen & registreringen senast en timme innan kategorin
börjar. Invägning & registrering är öppen under följande tider.
• Fredag 17 november: kl. 18-21 i arenan
• Lördag 18 november: kl. 8.30-16 i arenan
• Söndag 19 november: kl. 8.30-12 i arenan

• Tävlingslicens ska uppvisas vid registrering
• Tävlande vägs in i karate-gi. I tveksamma fall tillåts deltagare att väga in iförd kortbyxa.
• Med matchvikt menas tävlande utan kläder.
• Tävlande som vid invägningens avslutande ej uppfyller viktkrav får inte deltaga.

Coacher: 
Coacher ska anmäla sig på Sportdata, inneha giltig SKF-coachlicens, delta i obligatoriskt digitalt coachmöte
anordnad av TK samt bära sin coachlicens väl synligt under hela mästerskapet.
Digitalt coachmöte: Coacher ska delta i ett av följande tillfällen innan SM. Mer info kommer i bulletin-2.
1. söndagen den 12:e november, kl 20:00
2. onsdagen den 15:e november, kl 20:00

Tidsplan: anslås på Sportdata

Viktiga länkar:
Regler & dokument