Rityta 1

Anmälan

Anmälan 
Tävlande & coacher ska anmäla sig på Sportdata
• Deadline: Anmälan ska vara registrerad senast på lördag den 4 november Kl. 23.59.
• Anmälan ska göras via den tävlandes förening. Anmälningar från enskilda personer godtas ej.
• Efteranmälan är ej möjlig.

Villkor
• Högst 2 lag per klubb och klass tillåts att delta i Karate-SM.
• Lagets namn skall vara det samma som klubbnamnet, vid två deltagande lag numreras dessa I & II.
• Anmälan ska göras via den tävlandes förening för SM.
• Tävlande skall vara svensk medborgare eller utländsk person stadigvarande bosatt i landet, sedan minst 12 månader samt tillhörande en SKF ansluten klubb som har betalat årets medlemsavgifter till förbundet.
• Tävlande i kata och kumite skall inneha giltig tävlingslicens från SKF.
• Tävlande ska vara medlem i förening som fullgjort sina skyldigheter gentemot förbundet.
• Särskilda regler för utländska medborgare, läs mer

Seedning
• Seedning kommer att ske för föregående SMs placering 1-3.
• En tävlande kommer bara seedas i samma viktklass som föregående SMs.
• Föregående SMs 1:a och 2:a tävlar i olika pooler samt att föregående SMs 3:a/or tävlar inom den pool, i motsatt gren, där 1:a respektive 2:a tävlar.
• En vinnare i JSM kommer inte seedas i Senior SM

Avgift
• Avgiften ska betalas i samband med anmälan av deltagarens förening. Betalning ska göras per klubb och inte per individuell tävlande. Vid betalning ska man ange “SM 2023”.
Betalning: Bankgiro 5046–9832 Karlstad Karateförening eller Paypal direkt i Sportdata.
Deadline: Betalning ska vara gjord senast söndag den 5 november.
• Avgift återbetalas ej vid uteblivande.
• Avgiften är 300 kr per individuell kategori och deltagare och 800 kr per lag och lagkategori.